Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Gaffney Cline Anlitas För Tredjeparts-Studie Av Tethys Oljefynd I Oman

14:00 / 27 January 2010 Tethys Oil Press release

Tethys har anlitat Gaffney, Cline & Associates (GCA), en oberoende internationell petroleumkonsult, för att genomföra en tredjepartsstudie av oljefynden som gjordes 2009 på Farha South och East Saiwan på Block 3 och 4 onshore Oman. GCA blir också teknisk rådgivare till Tethys på dessa utvecklingsprojekt.

GCA kommer leverera en oberoende tredjeparts resurs/reservstudie i enlighet med Society of Petroleum Engineer’s Petroleum Resources Management System (SPE PRMS) reservdefinitioner, vilka också antagits av WPC, AAPG och SPEE*. Studien kommer täcka Farha South-strukturen på Block 3 och East Saiwan-strukturen på Block 4.

Studien kommer att baseras på information som är tillgänglig efter den pågående 3D-seismikstudien av East Saiwan-strukturen, vilken beräknas vara slutförd i början på mars.

“Vi är mycket glada över att få arbeta tillsammans med Gaffney Cline på våra Omanprojekt. Deras tekniska kompetens är världsledande, och en resurs/reservstudie från GCA kommer att öka kunskapen om oljefynden och deras värde ,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

GCA är en oberoende internationell petroleumkonsult. Bolaget är specialiserat på konsulting inom teknik och management samt oberoende rådgivning inom alla delar av olje- och gasindustrin. GCA har över fyrtio års erfarenhet, inkluderande en betydande verksamhet inom Mellanöstern och Oman.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

* World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE)

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF