Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman:

Produktionsförberedelser på borrhålet Farha South-3 pågårUtvärderingsborrningen Saiwan East-3 på Block 4 färdigborrad – mätningar (loggning) pågårInsa...

08:55 / 24 Jun Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

TETHYS OIL: ÅRSSTÄMMA I TETHYS OILÅrsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 19 maj 2010.Årsredovisning och ansvarsfrihet Resultaträkning och bal...

08:52 / 20 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Tethys Oil Farmar Ut Till Mitsui

Tethys Oil AB, med det helägda dotterbolaget Tethys Oil Blocks 3 and 4 Limited (”Tethys”), har tecknat avtal med Mitsui E&P Middle East B.V, ett dotte...

15:04 / 19 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

TETHYS OIL: ÅRSSTÄMMA I TETHYS OILAktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2010, kl. 15.00 i Van der Nootsk...

11:13 / 21 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: 3D-Seismikstudier I Oman Utökas

Insamlingen av 3D-seismik över East Saiwanstrukturen på Block 4 har slutförts. Bearbetning pågår och nya kartor kommer inom kort. Dessa kommer att lig...

11:49 / 15 Mar Tethys Oil Press release