Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Tillförs Msek 13,6 Från Utnyttjande Av Teckningsoptioner

15:25 / 3 September 2009 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB (Tethys) tillförs MSEK 13,6 genom att 592 000 teckningsoptioner utnyttjas. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 23 SEK och tecknas av en grupp investerare som förvärvat teckningsoptioner från Tethys styrelseledamöter för SEK 2 per option med villkoret att teckningsoptionerna omedelbart utnyttjas.

Teckningsoptionerna delades i april 2008 ut med företrädesrätt för befintliga aktieägare per avstämningsdag 15 april 2008. Det totala antalet teckningsoptioner som delades ut uppgick till 4 795 649. Alla aktieägare erhöll, utan kostnad, en teckningsoption för var femte innehavd aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 juni 2008 till 30 juni 2010 och teckningskurs är SEK 23.

Genom denna teckning tillförs Tethys MSEK 13,6 och antalet utestående aktier i Tethys med 592 000 från 27 456 272 till 28 048 272. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår efter transaktionen till 4 025 663. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna och teckningsoptionerna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF