Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Marocko

08:48 / 8 June 2009 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Tafejjart-1 på Bouananelicensen onshore Marocko har nått ett djup om 2 585 meter under marknivå. Borrmålet, förväntas nås inom några hundra meter. Enligt operatören har nu de sammanlagda investeringarna nått 12 MUSD, och Tethys är nu därför betalande partner i licensen.

Formationen på nuvarande nivå om 2 585 meter består av skifferbergarter från silurtiden. För närvarande är verksamheten inriktad på att på aktuellt djup sätta foderrör (244 mm alt 9 5/8 tum). Borrningen kommer därefter att fortsätta till målformationen, potentiellt gasförande sandsten från ordovisisk tid, vilken förväntas nås inom några hundra meter.

Tethys har inte haft något kostnadsåtagande innan operatören Dana Petroleum investerat 12 MUSD i licensen. Enligt operatören har nu de sammanlagda investeringarna nått 12 MUSD. Enligt de ingångna licensavtalen måste Tethys stå för en del av investeringarna efter det att investeringar om MUSD 12 genomförts och Tethys är nu därför betalande partner i licensen. Tethys har en intresseandel om 12,5% i licensen och står enligt avtalen för 16,66% av investeringar utöver MUSD 12.

Övriga partners i licensen är Dana Petroleum, tillika operatör med en intresseandel om 50%, Eastern Petroleum med en intresseandel om 12,5% och ONHYM (det statliga marockanska mineralbolaget) med en intresseandel om 25% utan kostnadsåtagande.

”Vid sidan av Tethys kärnverksamhet i våra omanska utvärderingsprojekt, är det mycket spännande att få delta i denna klassiska ”wildcat”-borrning, dvs en borrning i ett oprövat område med hög risk och stora möjligheter. Detta är en borrning med mycket stor uppsida och även om vi nu tycks ha nått investeringsnivån MUSD 12 och Tethys måste börja betala en del av de fortsatta investeringarna är avtalen sådana att vi fortsätter att åtnjuta exponering mot en spännande borrning men betalar bara en mindre del av de sammanlagda kostnaderna”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF