Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Inledande Utvärdering Av Saiwan East-2 Borrningen Genomförd

08:57 / 8 June 2009 Tethys Oil Press release

Den inledandeutvärderingen av borrningen Saiwan East-2 på Block 4 onshore Oman har avslutats. Den övre målformationen med tung olja har bekräftats och sammanlagt drygt 400 meter oljeförande lager uppmätts. Även en djupare liggande zon med lättare olja har bekräftats. Denna flödade 280 fat olja per dag vid test. Borriggen lämnar nu borrplatsen och borrhålet har tillfälligt förslutits i avvaktan på produktionstester av zonerna med tung olja senare i år.

Saiwan East-2 borrades till ett slutgiltigt djup om cirka 2 450 meter. Som förväntat bekräftade mätningarna i borrhålet (loggning) tung olja i de tre målformationerna i den övre delen av borrhålet. En kolväteförande zon om över 200 meter med tung olja uppmättes i sandstenslagren Miqrat och Amin. Tung olja påträffades även i kalkstenslagret Buah, vilket resulterade i att sammanlagda oljeförande lager brutto (gross column) om över 400 meter tung olja uppmätts i Saiwan East-2.

Borrhålet borrades djupare än ursprungligen planerat i syfte att undersöka ett tidigare ej borrat lager i Saiwan East-strukturen. Vid denna fördjupning påträffades olja i kalkstenslagret Khufai. En sammanlagd zon om 27 meter oljeförande lager brutto (gross column) uppmättes vid mätningarna i borrhålet (loggning). Vid test flödade denna zon 280 fat olja per dag genom en 9,5 mm ventil (24/64 tum). Denna lättare olja håller en densitet om 33 grader API. Inget vatten producerades vid testet och oljan har mycket litet gasinnehåll (mycket låg gas till oljekvot GOR).

Borriggen lämnar nu borrplatsen och borrhålet har tillfälligt förslutits i avvaktan på produktionstester av zonerna med tung olja senare i år. En mindre rigg kommer att användas för dessa tester. Mätningar av trycket kommer att ske fram till slutet av juni genom instrument som placerats i botten av reservoaren. Ett flertal borrkärnor har tagits, vilka kommer att genomgå omfattande analyser.

”Block 3 och 4 fortsätter att överträffa våra förväntningar. Mätningarna i borrhålet och information från borrkärnorna har bekräftat att här finns mycket stora kvantiteter tung olja i reservoaren (oil in place), men produktionstester har ännu inte genomförts. Vi har också gjort ett nytt oljefynd med lättare olja. Det är ännu för tidigt för att kunna säga om detta fynd kommer att kunna kommersialiseras, men det kan mycket väl bli ett helt eget projekt,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil AB.

Tethys har 50 procents andel i Block 4. C C Energy Development (Oman) SAL har resterande 50 procent och är operatör. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF