Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

08:43 / 7 May 2009 Tethys Oil Press release

Den pågående borrningen Saiwan East-2 på Block 4 onshore Oman har nått ett djup av drygt 1 400 meter. De tre huvudsakliga nivåerna som skulle undersökas har genomborrats och funnits vara oljeförande. Borrningen fortgår och kommer att förlängas för att borras till ett större djup än ursprungligen planerat.

Tjock olja har påträffats på tre olika nivåer - i sandstenslagren Miqrat och Amin samt i kalkstenen Buha. Borrkärnor har tagits från samtliga tre nivåer . Borrhålet kommer att loggas (ytterligare mätningar kommer att genomföras i hålet) och foderrör kommer att sättas efter det att borrhålet nått det nya förväntade djupet om cirka 2 400 meter.

Resultaten hittills ligger i linje med förväntningar baserade på data från den tidigare borrningen East Saiwan-1 och indikerar att Saiwan-strukturen kan innehålla betydande mängder tyngre kolväten. East Saiwan-2 borras ungefär 12 kilometer norr om East Saiwan-1. Produktionstester kommer att behöva genomföras för att bedöma möjligheterna att utvinna oljan.

Efter de uppmuntrande resultaten hittills kommer borrningen att fortsätta för att undersöka en djupare liggande potentiellt oljeförande geologisk struktur i sandstenslagret Abu Mahara. Denna struktur har inte borrats tidigare.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. C C Energy Development (Oman) SAL har resterande 50 procent och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF