Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Utmärkta Resultat Från Borrningen Farha South-3 – Flödade 754 Fat Olja Per Dag

09:02 / 6 April 2009 Tethys Oil Press release

Utvärderingsborrningen av Farha South-3 på Block 3 onshore Oman är färdigställd. Produktionsflöde om 754 fat olja per dag har preliminärt uppmätts från den horisontella sektionen. Hittills insamlade data bekräftar utbredningen av Farha South-strukturens oljeförande sandstenslager samt bevisar deras producerbarhet. Därtill påvisar resultaten förekomsten av flera tidigare oidentifierade oljeförande lager. Testningsarbetet fortgår.

Farha South-3 borrades till ett vertikalt djup av 1 857 meter. Borrhålets totala längd, inklusive en horisontell sektion om 164 meter, uppgår till 2 723 meter. Ett antal tidigare oidentifierade sandstensintervall har genomborrats, varav flera visat på goda oljeindikationer. De två huvudsakliga sandstenslagren (de som 1986 producerade olja i borrhålet Farha South-1) genomborrades både i det vertikala pilothålet och i den horisontella sektionen. Hittills har flödestester uppmätt 550 fat olja med densitet 40 grader API under 17,5 timmar, motsvarande ett produktionsflöde om 754 fat per dag. Oljan håller mycket hög kvalitet och har litet gasinnehåll.

”Vi är mycket glada över resultaten så här långt. Farha South-strukturen är på väg att vida överträffa våra förväntningar”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

Borriggen kommer nu att flyttas till nästa borrplats, Saiwan East-2.

Tethys har 50 procents andel i Block 3. CC Energy Development (Oman) SAL har resterande 50 procent och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF