Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrningen Av Saiwan East-2 I Oman Inledd

11:05 / 23 April 2009 Tethys Oil Press release

Borrningen av Saiwan East-2 på Block 4 onshore Oman har inletts. Borrmålet är tre oljeförande lager som påträffades under borrningen av Saiwan East-1, vilken 2005 borrades till ett djup om 1 333 meter av tidigare licensinnehavare. Vid mätningar (loggning) i East Saiwan-1 uppmättes oljeförande sandstens- och kalkstenslager om sammanlagt 42 meter i Miqrat-, Amin- och Buahformationerna. Eftersom den påträffade oljan var tung, så genomfördes inga produktionstester. Saiwan East-2 borras på ett avstånd av 1,2 kilometer från den första borrningen Saiwan East-1.

Tethys har 50 procents andel i Block 4. CC Energy Development (Oman) SAL har resterande 50 procent och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF