Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Prospekteringsborrning Onshore Marocko Inledd

09:33 / 24 March 2009 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Tafejjart-1 på Bouananelicensen onshore Marocko har inletts. Borrmålet är den mycket stora Taffejartstrukturen, som potentiellt är naturgasförande. Tethys har 12,5 procents andel i Bouananelicensen och har inte något kostnadsåtagande innan operatören investerat 12 MUSD i licensen (motsvarande ca 100 miljoner kronor).

Den 2 000 hästkrafter starka borriggen, med borrentreprenör Aladdin Middle East Ltd., har påbörjat prospekteringsborrningen Tafejjart-1 på Bouananelicensen onshore Marocko. Licensen ligger i den nordöstra delen av landet. Borrarbetet beräknas pågå under två till tre månader.

”Det är mycket spännande att delta i denna klassiska ”wildcat”-borrning, dvs en borrning i ett oprövat område med hög risk och stora möjligheter. Detta är en borrning med mycket stor uppsida men med begränsad ekonomisk risk för Tethys”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

Dana Petroleum är operatör för Bouananelicensen och ansvarig för borrningen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF