Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrningen Av Fahra South-3 I Oman Inledd

08:44 / 10 February 2009 Tethys Oil Press release

Borrningen av Farha South-3 onshore Oman har inletts. Borrmålet är en sandstensformation kallad Lower Bashir, vilken ligger på ett djup av cirka 1 900 meter. Farha South-3 borras 1,2 kilometer sydost om det oljeförande borrhålet Farha South-1. Baserat på data från tidigare operatörer tyder uppskattningarna på att Farha South-strukturen skulle kunna innehålla mellan 8 och 10 miljoner fat utvinningsbar olja. Borrhålet Farha South-1 testade 260 fat olja med en densitet om 40 grader API från Lower Bashir-formationen 1986.

Bilder från mobiliseringen av den 2 000 hästkrafter starka Dalma-4-riggen finns att se på www.tethysoil.com.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF