Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Utmärkta Resultat Från Produktionstester På Block 3 - Barikformationen Flödade 379 Fat Olja Per Dag

15:59 / 3 December 2009 Tethys Oil Press release

Produktionstesterna på Farha South-strukturen på Block 3 onshore Oman har framgångsrikt slutförts. Ett produktionsflöde om 379 fat olja per dag har uppmätts från Barikformationen i den vertikala sektionen i borrhålet Farha South-3. Resultatet från produktionstesterna kommer att ha väsentlig betydelse för reservpotentialen för hela Farha South-strukturen och omkringliggande område.

Borrningen av Farha South-3 på Block 3 under första kvartalet 2009, genomfördes för att utvärdera den oljeförande Farha South-strukturen. Sandstenen Barik uppvisade utmärkta oljeindikationer vid borrningen, men inga produktionstester genomfördes. Borrhålet har nu åter öppnats upp och vid produktionstest flödat 379 fat olja per dag genom perforeringar i en 4 meter tjock zon i toppen av formationen. Oljan håller hög kvalitet med en densitet om 42 grader API och har litet gasinnehåll.

Sandstenarna i Lower Al Bashir-formationen flödade vid tester i april i år 754 fat olja per dag från den horisontella sektionen i Farha South-3. Lower Al Bashir-formationen uppskattas kunna innehålla mellan 8 och 10 miljoner fat utvinningsbar olja. Resultatet från produktionstesterna av Barikformationen kommer att ha väsentlig betydelse för reservpotentialen för hela Farha South-strukturen och omkringliggande område.

Riggen kommer nu att flyttas till Block 4 för att testa zonerna med tung olja som påträffades vid borrningen av Saiwan East-2.

”Vi är mycket glada för de utmärkta flödestal vi fick från Barikformationen. Mot bakgrund av att ett vertikalt borrhål ger sämre flöden än ett horisontellt borrhål, så utklassar de 379 faten från Barikformationen till och med de 754 fat vi fick från Lower Al Bashir,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF