Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Vårens Arbetsprogram På Block 3 Och 4 Onshore Oman Har Inletts

15:45 / 26 January 2009 Tethys Oil Press release

- Uppmontering av rigg på borrplatsen Farha South pågår

Tethys kommer under våren 2009 att delta i ett borrprogram som syftar till att utvärdera två oljefynd på Block 3 och 4 onshore Oman. Förberedelserna för att genomföra den första borrningen – Farha South-3 på Block 3 – pågår. Borrstart beräknas ske första veckan i februari. Den andra borrningen – East Saiwan-2 på Block 4 – planeras att påbörjas så snart Farha South har avslutats.

Mobiliseringen av riggen till borrplatsen Farha South-3 pågår. Sammanlagt har 110 lastbilslaster levererat den 2 000 hästkrafter starka Dalma-4-riggen till borrplatsen, där den nu monteras. Borrmålet är en sandstensformation kallad Lower Bashir, vilken ligger på ett djup av cirka 1 900 meter. Farha South-3 kommer att borras 1,2 kilometer sydöst om det tidigare borrhålet Farha South-1. Baserat på data från tidigare operatörer tyder uppskattningarna på att Farha South-strukturen skulle kunna innehålla mellan 8 och 10 miljoner fat utvinningsbar olja. Borrhålet Farha South-1 testade 260 fat olja med en densitet om 40 grader API från Lower Bashir-formationen 1986. Farha South-3 kommer att borras som ett vertikalt hål för att uppmäta de oljeförande lagrens utbredning. Därefter planeras ett 700 meter horisontellt sidohål för att öka produktiviteten.

När borrningen av Farha South-3 avslutats kommer Tethys med partner att utvärdera fyndet av tung olja i East Saiwan-strukturen på Block 4. Vid borrningen East Saiwan-1 2005 uppmättes vid mätningar i borrhålet (loggning) oljeförande sandstens- och kalkstenslager om sammanlagt 42 meter. Även om denna sektion utvärderades med elektriska loggar så genomfördes ingen produktionstest. Tidigare har denna olja inte bedömts gå att ta upp, men de senaste tekniska studierna indikerar att oljan potentiellt är producerbar. Beräkningar baserade på tillgänglig data visar att East Saiwan-området skulle kunna innehålla mer än 1 miljard fat olja i backen (oil in place).

Tethys har 50 procent andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF