Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Marocko

Prospekteringsborrningen Tafejjart-1 på Bouananelicensen onshore Marocko har nått ett djup om 2 585 meter under marknivå. Borrmålet, förväntas nås ino...

08:48 / 8 Jun Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 20 maj 2009.Årsredovisning och ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning för bolaget respektive ...

08:49 / 22 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

Den pågående borrningen Saiwan East-2 på Block 4 onshore Oman har nått ett djup av drygt 1 400 meter. De tre huvudsakliga nivåerna som skulle undersök...

08:43 / 7 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2009, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i St...

13:14 / 20 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

Borrningen av den vertikala sektionen av Farha South-3 onshore Oman har framgångsrikt slutförts. Borrstarten skedde i början av februari. Arbetet med ...

14:07 / 12 Mar Tethys Oil Press release