Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rigg Kontrakterad För Borrning Onshore Marocko

15:16 / 20 August 2008 Tethys Oil Press release

En borrigg har kontrakterats för att utföra en prospekteringsborrning på Bouananelicensen onshore Marocko. Tethys partner Dana Petroleum plc, som är operatör, har ingått kontraktet å partnergruppens vägnar.

Borrentreprenör är Tethys turkiska partner Aladdin Middle East Ltd. Riggen är byggd i USA, har en styrka om 2 000 hästkrafter och ett maximalt borrdjup om 5 000 meter. I skrivande stund transporteras riggen från Turkiet till Marocko, där den först är kontrakterad för att genomföra en borrning åt en annan operatör. Därefter kommer riggen att mobiliseras till Bouananelicensen för att borra Tafejjart-1.

Tethys har 12,5 procents andel i Bouananelicensen och har inte något kostnadsåtagande innan operatören investerat 12 MUSD i borrkostnader.

”Förhållandet mellan risk och möjlig utdelning kunde knappast vara bättre för Tethys vid borrningen av Tafejjart-1. Utan något kostnadsåtagande upp till 12 MUSD deltar Tethys i en borrning med mycket stor uppsida om borrningen påträffar naturgas,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil.

Operatör för Bouananelicensen med 50 procents andel är Dana. Tethys och Eastern Petroleum har båda 12,5 procents andel. Det statliga marockanska oljebolaget ONHYM har 25 procents andel utan kostnadsåtagande. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF