Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrningen Av Jas-2 Avslutad Med Över 900 Meter Horisontell Sektion

16:23 / 20 August 2008 Tethys Oil Press release

Borrningen av JAS-2 på Block 15 onshore Oman har avslutats. Den sammanlagda längden på borrhålet uppgår till 4 018 meter. På ett djup om cirka 3 000 meter har en horisontell sektion om 927 meter borrats. Under nästa vecka påbörjas ett omfattande testprogram.

Genom den horisontella delen bekräftades reservoarens utbredning i sydöstlig riktning från borrplatsen. Jämfört med borrningen JAS-1 förra året så har informationen om reservoarens egenskaper som inhämtats under denna borrning varit i överensstämmelse med eller överträffat förväntningarna. JAS-1 flödade 2 626 fat oljeekvivalenter vid test. Den horisontella delen av JAS-2 är omkring 10 procent längre än i JAS-1.

Borrhålet kommer att färdigställas för produktion. Om cirka 10 dagar kommer ett omfattande testprogram att inledas, vilket kommer att pågå under ett antal veckor och bland annat innefatta flödstester.

”Vi är mycket glada över borresultaten från JAS-2 så här långt. Den horisontella delen är något längre än vid den föregående borrningen, och reservoaregenskaperna i denna riktning tycks leva upp till högt ställda förväntningar. Vi ser nu med spänning fram emot flödestester”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent. Odin Energi AS är partner med en andel om 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF