Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrförberedelser Onshore Turkiet Påbörjade

11:09 / 8 August 2008 Tethys Oil Press release

Förberedelserna för prospekteringsborrningen Copkoy-1 onshore Turkiet har påbörjats. Borrplatsen har färdigställts. Tethys har 25 procents andel i borrningen som utförs i Trakien nära den grekiska gränsen. Borrmål är ytligt belägen naturgas. Borrningen utförs av Tethys turkiska partner Aladdin Middle East Ltd., som också är operatör.

Copkoy-1 inom licens 3999 kommer att borras på en antiklinal struktur som identifierats genom 2D-seismik som insamlades under 2007. Under de senaste 10 åren har flera gasfynd gjorts i den trakiska sedimentbassängen.

”Vi ser fram emot borrningen i Trakien. Området har en uppbyggd infrastruktur för naturgas. Det relativt höga gaspriset i området i kombination med jämförelsevis låga borrkostnader gör att även mindre fynd kan vara klart intressanta”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF