Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrstart Oman

10:08 / 5 June 2008 Tethys Oil Press release

Tehys Oil AB (Tethys) har påbörjat borrningen Jebel Aswad-2 (JAS-2) på Block 15 onshore Oman. Borrningen syftar till att ytterligare utvärdera kalkstensreservoaren Natih A och är utformad för att uppnå optimala produktionsflöden.

JAS-2 borras 1,2 kilometer sydväst om JAS-1, som borrades förra året och vid test flödade 2 626 fat oljeekvivalenter per dag. Borrningen av JAS 2 väntas pågå under cirka 65 dagar inklusive tester och planeras utföras till ett djup av 3 200 meter. På detta djup planeras en eller två horisontella sektioner borras om sammanlagt ytterligare cirka 1 000 meter.

Borrningen utförs med riggen Abraj 204, vilken är kontrakterad från Oilex plc.

Följ borrningen genom bilder på www.tethysoil.com.

Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent. Odin Energi AS är partner med en andel om 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF