Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

08:57 / 25 April 2008 Tethys Oil Press release

  • Ny preliminär reservstudie indikerar större volymer kondensat (lättolja)
  • Borrplatskonstruktion inledd för nästa borrning i Oman – riggen beräknas anlända andra halvan av maj

Ny preliminär reservstudie indikerar större volymer kondensat (lättolja) Helix RDS (UK) Ltd., som utifrån testresultaten från juni 2007 gjorde den första uppskattningen av de geologiska reserverna (resources), har reviderat sina uppskattningar. Helix nya studie beaktar resultaten från det omfattande testprogram med flödesanalyser och insamling av gas- och kondensatprover som utfördes i borrhålet förra året. Även resultatet från trycktestet, vilket under 47 dagar mätte reservoarens tryck, har tagits med i de reviderade uppskattningarna. Den nya Helixstudien visar på en större mängd kondensat (lättolja) i förhållande till naturgas, vilket ger en högre uppskattning av andelen utvinningsbara geologiska kondensatreserver ur reservoaren. Enligt mellanscenariot bedöms de nu uppgå till 8,75 miljoner fat, vilket är nästan 34 procent högre än tidigare uppskattade 6,53 miljoner fat. För Tethys 40-procentiga andel av fältet innebär det att andelen geologiska kondensatreserver ökar från 2,6 miljoner fat till 3,5 miljoner fat.

“Vi är mycket nöjda över att våra förhoppningar om en högre andel kondensat har bekräftats med sådant eftertryck. En ökning av de geologiska kondensatreserverna med över 30 procent får en väsentlig påverkan på hela Jebel Aswadprojektets ekonomi. Nästa steg blir nu att borra Jebel Aswad-2, vilken designats för att optimera produktion. Den skall också förhoppningsvis bekräfta att det från JAS-strukturen är möjligt att få betydligt högre initiala flöden än de 2 600 fat oljeekvivalenter vi fick vid första borrningen,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil.

Borrplatskonstruktion inledd för nästa borrning på Block 15 – riggen beräknas anlända andra halvan av maj I mars slöt Tethys en överenskommelse med Oilex plc om hyra av riggen Abraj 204 för den andra borrningen på Block 15. Riggen används för närvarande på Block 56, och så snart detta arbete är klart får Tethys tillgång till den. Mobiliseringen av riggen förväntas inledas under andra halvan av maj.

Riggen kommer att användas för att borra Jebel Aswad-2 (JAS-2), som skall borras omkring 1,2 kilometer från första borrningen Jebel Aswad-1. Borrarbetet beräknas ta 65 dagar inklusive tester. Målet för JAS-2 är den kolväteproducerande Natih A-reservoaren på strukturens sydöstra ände. Två horisontella dräneringshål planeras att borras i Natih A med målsättning att genomborra sprickzoner med hög permeabilitet. En ny borrplats och en påfartsväg om 1,6 kilometer håller redan på att färdigställas. Detta arbete utförs av ingenjörsföretaget Al-Ez.

Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent, och genomför nu ett utvärderings-/utbyggnadsprogram på Jebel Aswadstrukturen. Produktion från Block 15 planeras inledas i juli 2009. Vid testning av återinträdesborrningen Jebel Aswad (Jebel Aswad A1) i juni 2007 uppmättes flöden om sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag (11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat (lättolja) med en densitet om 57 grader API per dag). Odin Energi AS är partner med en andel om 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992; magnus@tethysoil

Show as PDF