Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil Ab Beslutar Om Riktad Nyemission Om 91,2 Msek

13:10 / 31 March 2008 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat emittera 4 800 000 aktier till kurs 19 SEK genom en riktad nyemission huvudsakligen till internationella placerare i Mellanöstern, Asien och Frankrike. Emissionen sker enligt bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 februari 2008. Den riktade nyemissionen kommer att tillföra Tethys en sammanlagd emissionslikvid om 91,2 MSEK före emissionskostnader.

Tethys emitterar 4 800 000 aktier, motsvarande omkring 25 procent av antalet utestående aktier före emissionen. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 23 978 286. Emissionen sker till en teckningskurs per aktie om 19 SEK och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med SEK 816 000 till 4 012 381 SEK. Teckningskursen är i linje med Tethys rådande börskurs.

Motivet till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda kapitalbasen inför den planerade sekundärnoteringen av bolagets aktier på den internationella börsen i Dubai (DIFX). Emissionslikviden avses huvudsakligen användas för investeringar i bolagets projekt onshore Oman, där Tethys har andelar i tre licenser.

¨Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna våra nya internationella aktieägare. Nu kan vi bibehålla ett högt tempo i det fortsatta arbetet i Oman,” säger Tethys VD Magnus Nordin i en kommentar.

Den Dubaibaserade investmentbanken MAC Capital Limited (“MAC”), som står under tillsyn av Dubai Financial Services Authority, har varit Tethys finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF