Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Fredag 29 Februari Sista Dag För Handel I Tethys Oil Före Split

13:00 / 27 February 2008 Tethys Oil Press release

Avstämningsdagen för aktiespliten i Tethys Oil är 5 mars 2008, vilket innebär att sista handelsdag för aktien före split är fredagen den 29 februari 2008. Måndagen den 3 mars handlas aktien efter genomförd split.

En extra bolagsstämma i Tethys Oil beslöt den 20 februari att genomföra en aktiesplit, där varje aktie delas upp i tre aktier (3:1). Det nuvarande antalet utestående aktier kommer att öka från 6 392 762 till 19 178 286. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Frankrike, Marocko, Spanien, Sverige och Turkiet. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF