Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Tethys Oil: Test Av Borrningen Jas-2 Uppskjutet

Testprogrammet på borrhålet Jebel Aswad 2 (JAS-2) på Block 15 onshore Oman har uppskjutits. Efter att ha nått ett djup om 4 018 meter, inklusive en nä...

08:47 / 15 Sep Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

Omfattande seismikprogram inleds på Block 15 Första del av borrning JAS-2 avslutad och loggad – bekräftar reservoarens utbredning. Horisontalborrning ...

10:11 / 31 Jul Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Inga Produktionsflöden I Frankrike

Den första testperioden av PLM–2 onshore Frankrike har avslutats utan att några flöden uppmätts från borrhålet. Arbetet med testningen har därför avbr...

10:35 / 17 Jul Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Borrstart Oman

Tehys Oil AB (Tethys) har påbörjat borrningen Jebel Aswad-2 (JAS-2) på Block 15 onshore Oman. Borrningen syftar till att ytterligare utvärdera kalkste...

10:08 / 5 Jun Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 8 maj 2008.Årsredovisning och ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning för bolaget respektive k...

08:55 / 9 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

Ny preliminär reservstudie indikerar större volymer kondensat (lättolja)Borrplatskonstruktion inledd för nästa borrning i Oman – riggen beräknas anlän...

08:57 / 25 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i St...

08:00 / 10 Apr Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Tethys Emitterar Teckningstoptioner

Styrelsen i Tethys Oil AB har, i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 20 februari 2008, fattat beslut om att emittera knappt 4,...

17:09 / 31 Mar Tethys Oil Press release