Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Mobilisering Av Borrigg För Prospekteringsborrning I Frankrike Inledd

12:56 / 19 September 2007 Tethys Oil Press release

Borrplatsen på Attilalicensen i Frankrike är nu färdigställd. Mobiliseringen av borriggen MR-7000 inleddes på tisdagen den 18 september. Prospekteringsborrningen Pierre Maubeuge 2 (PLM-2) planeras påbörjas omkring den 25 september.

Riggen fraktas från den sydvästfranska staden Pau. Entreprenör för borrningen är det franska bolaget COFOR. Sammanlagt beräknas mobiliseringen och uppbyggnaden av riggen ta 6 dagar. MR-7000 är rigg med 750 hästkrafter. Den klarar ett maximalt tryck om 5 000 psi och har en lyftkapacitet om 150 ton.

Syftet med borrningen är att prospektera efter ett naturgasfält liknande det närbelägna Trois Fontainesfältet, som har uppskattade reserver om 100 miljarder kubikfot (BCF) naturgas. Borrmålet är en geologisk förkastningsstruktur med trevägsförslutning på 1 400 meters djup. Borrningen beräknas pågå omkring 20 dagar.

Attilalicensen ligger i den olje- och gasproducerande Parissedimentbassängen omkring 250 kilometer öster om Paris. Närmaste städer är Verdun i norr och Nancy i öst. Tethys har 40 procents andel i licensen och är partner med det privata franska bolaget Galli Coz S.A., som har resterande 60 procent och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF