Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Ansöker Om Sekundärnotering På Dubais Internationella Börs

08:51 / 25 September 2007 Tethys Oil Press release

Styrelsen för Tethys Oil har idag beslutat ansöka om sekundärnotering av bolagets aktier vid Dubai International Financial Exchange (DIFX).

Tethys Oil har beslutat öka sina aktiviteter i regionen kring Persiska Viken efter sommarens framgångsrika borrprogram på Block 15 onshore Oman. Som ett led häri ingår att etablera en närvaro vid regionens finansiella marknader. Genom en notering vid DIFX tar Tethys ett viktigt steg för att säkerställa närvaro i en av världens mest dynamiska och snabbväxande regioner, en region som också hyser flera av världens största olje- och gasfält.

”När vi flödade drygt 2500 fat oljeekvivalenter per dag från Jebel Aswad-borrningen i Oman stod det klart att Tethys fokus allt mer kommer att skifta mot regionen kring Persiska Viken. En notering på DIFX är ett naturligt steg i denna fokusering. Härigenom uppnår vi en ökad synlighet i regionen med syfte att förbättra våra möjligheter att erhålla ytterligare projekt samt att kunna erhålla framtida projektfinansiering från finansmarknaderna kring Persiska Viken”, säger Tethys verkställande direktör Magnus Nordin.

DIFX erbjuder en nyetablerad marknadsplats med ett regelverk i enlighet med internationell praxis, en högteknologisk handelsmiljö och engelskspråkiga avtal. En sekundärnotering av Tethysaktien på DIFX torde skapa ett utmärkt komplement till primärnoteringen vid First North i Stockholm.

Tethys avser lämna in en ansökan om sekundärnotering av Tethysaktien till DIFX snarast, med målsättning att få aktien accepterad för handel inom cirka 30 dagar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF