Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

14:47 / 8 June 2007 Tethys Oil Press release

Arbetet med återinträdesborrningen på Jebel Aswad onshore Oman fortsätter, om än långsamt. All verksamhet på riggen har varit stoppad i 72 timmar med anledningen av cyklonen Gonu, som dock endast begränsat påverkade denna del av Oman. Arbetet återupptogs igen under förmiddagen idag.

Arbetet är inriktat på att fortsätta borra den horisontella sektionen i Natihkalkstenen. Hittills har den horisontella borrningen nått en längd av 216 meter. Den horisontella borrningen kommer att återupptas så snart riggen är färdigställd.

Den djupare liggande Shuaibakalkstenen har genomborrats i ett sidohål från den ursprungliga Jebel Aswadborrningen. På grund av ett motorfel kunde en horisontell sektion inte borras, dock genomborrades 84 meter av Shuaiban i en vinkel om 68 grader varvid en kolväteförande sektion påträffades.

Arbetet med borrningen planeras fortgå ytterligare sju till tio dagar varefter resultaten kommer att utvärderas och eventuella ytterligare tester kommer att genomföras om detta bedöms nödvändigt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF