Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Oman – Operativ Uppdatering

12:42 / 8 May 2007 Tethys Oil Press release

Återinträdesborrningen för att utvärdera Jebel Aswad-fyndet fortsätter. Den geologiska information som hittills erhållits överensstämmer med tidigare information, men borrningen har gått långsammare än planerat och är för närvarande 11 dagar efter schemat. Om cirka en vecka planeras utvärderingen av kalkstensreservoaren Shuaiba påbörjas genom horisontell underbalanserad borrning. Härefter kommer den ytligare Natih-kalkstenen att utvärderas med samma teknik. Natih producerade drygt 200 fat olja, med en densitet av 40 grader API, vid test 1995.

Klockan 09.00 idag den 8 maj har borrningen nått en längd om 3 542 meter, vilket motsvarar ett verkligt djup under ytan (true vertical depth TVD) om 3 397 meter. Borrningen sker nu omkring 40 meter ovanför den översta delen av Shuaiba-reservoaren. Shuaiba förväntas påträffas efter 3 650 meters borrning, motsvarande 3 435 meter TVD, vilket är tio meter högre än den ursprungliga prognosen.

Innan den horisontella underbalanserade borrningen kommer att påbörjas kommer 7-tums foderrör att sättas ned till den översta delen av Shuaiba och cementeras fast.

Den ytligare Natih A reservoaren genomborrades tidigare under borrningen på ett djup av 2 975 meter TVD, cirka 45 meter från det ursprungliga borrhålet, och geologin överensstämde väl med resultatet från mätningarna i det ursprungliga hålet.

Den specialutrustning som krävs för att genomföra underbalanserad borrning installeras och funktionstestas för närvarande på borrplatsen.

Tethys Oil har en licensandel om 40 procent i Block 15 och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF