Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Block 15 Onshore Oman

09:57 / 5 April 2007 Tethys Oil Press release

Riggen är rest. Funktions- och säkerhetskontroller pågår. Återinträdesborrningen i Jebel Aswad väntas påbörjas inom 48 timmar.

Idag på morgonen är alla system 'go' och funktions- och säkerhetskontroller utförs. Riggen, Dalma Rig 3, är rest och Tethys räknar med att påbörja återinträdesborrningen i Jebel Aswad inom 48 timmar. Den ytligaste cementpluggen i det gamla borrhålet, cementerat 1995, kommer då att penetreras. Återinträdesborrningen planeras pågå under cirka 40 dagar och kommer att inkludera två nya horisontella sektioner i bland annat i den oljeförande Natih-kalkstenen på 3 000 meters djup under markytan.

Följ borrförberedelserna och den kommande borrningen genom bilder på www.tethysoil.com.

Tethys Oil har en licensandel om 40 procent i Block 15 och är operatör.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF