Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrstart Oman Och Licensansökan Gotland

08:43 / 10 April 2007 Tethys Oil Press release

Borrning inledd i Oman Återinträdesborrningen av Jebel Aswad inleddes under påskhelgen. På kvällen den 9 april hade borrningen nått ett djup om 75 meter, där cementpluggar satta vid förslutningen av hålet efter förra borrningen genomborrades. Borrningen väntas pågå under cirka 40 dagar.

Följ borrningen genom bilder på www.tethysoil.com.

Tethys Oil har en licensandel om 40 procent i Block 15 och är operatör.

Tethys Oil ansöker om Gotlandslicens Sedan ett år tillbaka har Tethys haft en option att förvärva 30 procents andel i en licens onshore Gotland, kallad ”Norra Gotland”. Optionen har förlängts i omgångar och går ut sista oktober 2007. Emellertid har bolaget funnit att licensen ”Norra Gotland” ensam är för liten. Tethys har därför hos Bergsstaten ansökt om undersökningstillstånd avseende ett större område på norra Gotland. Tethys kommer under den tid ansökan behandlas att fortsätta utvärderingen av den befintliga optionen avseende den beviljade licensen ”Norra Gotland”.

Så vitt Tethys kan bedöma har systematisk prospektering efter olja inte utförts på Gotland sedan 1980-talet och bolaget är övertygat om att ny teknologi kan visa sig mycket betydelsefull i att omtolka och komplettera de undersökningar som gjorts tidigare. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF