Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Kontrakterar Borrigg För Återinträdesborrning I Oman

08:53 / 5 March 2007 Tethys Oil Press release

· Två oljeförande reservoarsektioner i Jebel Aswad skall utvärderas genom horisontell borrning · Borrning planeras påbörjas omkring 2 april

Tethys Oil AB har genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Oman Ltd skrivit kontrakt (Deed of Assignment) rörande en borrigg med thailändska PTTEP Oman Company Limited. Enligt kontraktet får Tethys tillgång till riggen Dalma #3, som drivs av Abu Dhabi-baserade Dalma Energy Ltd, under 50 dagar. Riggen slutför för närvarande borrarbeten för PTTEP på den närbelägna licensen Block 44 och kommer att bli tillgänglig för Tethys senare i mars. Tethys kommer att använda riggen för att genomföra återinträdesborrningen i Jebel Aswad på Block 15 i Oman. Förberedelserna av borrplatsen pågår. Borrning planeras påbörjas omkring den 2 april och bedöms ta omkring 40 dagar.

Jebel Aswad borrades ursprungligen 1994 och påträffade olja i två kalkstenslager, kallade Natih och Shuaiba, som ligger på djup mellan 2 977 och 3 108 meter respektive 3 448 och 3 550 meter.

Borrningen genomförs för att utvärdera oljereserver och sannolik utvinningsgrad för både Natih och Shuaiba. En horisontell sektion kommer att borras med underbalanserad borrvätska i respektive kalkstenslager. Underbalanserad borrvätska används för att minimera åverkan på reservoaren samt för att uppnå största möjliga produktivitet.

Resultatet från det geologiska och geofysiska arbete som hittills utförts har bekräftat att den geologiska strukturen som identifierats genom borrningarna Jebel Aswad och Wadi Saylah är intakt. Strukturen uppskattas innehålla 50 miljoner fat olja i backen (oil in place). Nya seismiska kartor visar att Wadi Saylah borrats på en del av strukturen som är avskiljd från huvudstrukturen genom en förkastning. Wadi Saylahs omfattning kommer att bedömas senare. Den nu förestående borrningen fokuserar på huvudstrukturen, såsom den framgår av seismiska kartor och data från den tidigare Jebel Aswadborrningen.

Den hittills uppskattade reservstorleken är endast baserad på Natih-kalkstenen, vilken vid produktionstest 1995 flödade över 200 fat olja med densitet 40 grader API. Därutöver har analyser av loggar indikerat att även Shuaiba-reservoaren är oljeförande. Shuaiba-kalkstenen är den huvudsakliga producerande bergarten i regionen, men den produktionstestades inte 1995. Den är därför mindre säker såsom producent än vad Natih är. Skulle Shuaiba producera, så kommer reserverna på licensen att öka väsentligt.

”Vi är mycket glada över att ha kontrakterat en borrigg i den oerhört hårda konkurrens för riggar som råder idag. Vi ser nu fram emot att få använda modern horisontell underbalanserad borrteknik för att utvärdera ett känt oljefynd”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys Oil har en licensandel om 40 procent och är operatör.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF