Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Mobilisering Av Borrigg För Återinträdesborrning I Oman Inledd

08:40 / 26 March 2007 Tethys Oil Press release

Mobiliseringen av borriggen, Dalma Land Rig 3, på Tethys licens Block 15 i Oman inleddes söndagen den 25 mars. Återinträdesborrningen på Block 15 planeras påbörjas omkring den 2 april och beräknas pågå i drygt 40 dagar.

Transporten av riggen sker från Block 44, som ligger cirka 90 kilometer från Tethys borrplats. Transporten av riggen omfattar 115 lastbilslaster. Därtill kommer 11 lastbilslaster med logibyggnader. Sammanlagt beräknas mobiliseringen och uppbyggnaden av riggen ta 8-10 dagar. Riggen byggdes 1986 av National och fick en total upprustning 1997. Den 46 meter höga riggen på 2 000 hästkrafter har under ett flertal år använts för borrningar i Oman.

Tethys återinträdesborrning genomförs för att utvärdera två olika oljeförande kalkstenslager. I vardera lager kommer en horisontell sektion att borras med underbalanserad borrvätska.

Tethys Oil har en licensandel om 40 procent i Block 15 och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF