Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrning Inledd På Huermeceslicensen Onshore Spanien

09:17 / 19 March 2007 Tethys Oil Press release

Borrningen Hontomin-4 onshore Spanien påbörjades den 17 mars 2007. Borrningsarbetet beräknas ta fyra veckor och genomföras till ett djup av 1 570 meter. Klockan 18.00 lokal tid på söndagskvällen hade borrningen nått ett djup om 50 meter. Syftet med Hontomin-4 är att utvärdera möjliga reserver i Hontominstrukturen.

Mellan 1965 och 1992 har tre borrningar genomförts på strukturen, vilka bekräftade förekomsten av en oljeförande reservoar. Den första, Hontomin-1, påträffade olja i en dolomitsektion. Den andra prospekteringsborrningen, Hontomin-2, borrades 1968 och flödade nästan 3 000 fat olja under en testperiod om 26 dagar med initiala flöden om drygt 300 fat per dag. En tilltagande andel vatten under testperioden tydde dock på hålet borrats nära olje/vatten-kontakten. Den tredje borrningen, Hontomin-3, var inte framgångsrik och seismiskstudier som därefter gjorts visar att borrningen genomförts i stupriktningen (down-dip) och på fel sida om en förkastning från den huvudsakliga Hontominstrukturen. Oljan är av hög kvalitet, med densitet om 32 grader API.

Huermeceslicensen ligger 17 kilometer sydost om Ayuluengofältet i Sedano sedimentsbassäng. Närmaste stad är Bilbao som ligger omkring 180 kilometer norrut. Tethys Oil har 50 procents andel i licensen. Partner och operatör, med övriga 50 procent, är AIM-noterade Ascent Resources plc.

När borrningen avslutats kommer borrhålet att loggas och utvärderas. Om loggarna påvisar kolväten, kommer arbetet på Hontomin-4 tillfälligt att avbrytas i avvaktan på en work-over-rigg från närbelägna Ayuluengofältet. Work-over-riggen, som är billigare att hyra, kommer i så fall att genomföra en produktionstest i det foderrörsinklädda hålet. Om Hontomin-4 uppnår kommersiella flöden kan produktion inledas mycket snabbt genom att använda Ayuluengofältets processanläggning, som ligger så nära att det enkelt går att transportera råoljan dit med lastbilar.

”Den sedan länge emotsedda Hontominborrningen är ett utmärkt exempel på Tethys strategi att hålla en välbalanserad portfölj som också innehåller projekt med lägre risk som kan ge snabba kassaflöden. Om Hontomin blir framgångsrik kommer Tethys både få bolaget första reserver och samtidigt erhålla Tethys första kassaflödena från oljeförsäljning”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil AB.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF