Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Slutför Omanförvärv

16:24 / 13 December 2007 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB har förvärvat 50 procents andel i Block 3 och 4 onshore Oman från Norwegian Energy Company ASA (Noreco) genom dess dotterbolag Altinex.

Block 3 och 4 täcker en yta om mer än 30 000 kvadratkilometer. På Block 3 finns oljefyndet South Farha som gjordes 1986 och uppskattas innehålla 4 till 6 miljoner fat utvinningsbar olja i tunna sandstenslager. Sammantaget har mer än 30 000 kilometer 2D-seismik insamlats och 27 borrningar utförts på de bägge licenserna, varav 18 har påträffat olja. Ett stort antal potentiellt oljeförande geologiska strukturer har kartlagts inom licenserna. Encana International Oman Ltd är operatör för Block 3 och 4 och har resterande 50 procent.

Förvärvslikviden uppgår till 2 miljoner USD, vilken betalas genom att 226 000 Tethysaktier placerats till kurs 56 SEK. Därtill emitterar Tethys ytterligare 125 000 aktier till kurs 56 SEK för att stärka kassan med 7 MSEK inför förväntade investeringar på de förvärvade licenserna under nästa år. Emissionerna sker enligt bemyndiganden från årsstämman som hölls i maj 2007.

“Vi är oerhört nöjda över att ha slutfört denna affär som på ett spektakulärt sätt stärker vår närvaro i Oman. Genom förvärvet blir Tethys den ytmässigt näst största licensinnehavaren onshore Oman,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF