Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman – Provtagnings- Och Testprogram Genomfört

10:17 / 6 December 2007 Tethys Oil Press release

Ett omfattande testprogram med flödesanalyser och insamling av gas- och oljeprover har utförts i borrhålet Jebel Aswad på Block 15 onshore Oman. Mängden kondensat (lättolja) i förhållande till naturgas har uppmätts vara upp till 25 procent högre än vid tidigare test. I övrigt har resultaten från produktionstesterna i somras i stort bekräftats. Mätningar av trycket i reservoaren kommer att fortsätta till mitten av januari.

Arbetet med den preliminära utbyggnadsplanen för fältet fortsätter, och två nya underleverantörer har kontrakterats.

Sammanlagt har 13 prover tagits vid ytan och 4 nere i reservoaren. Omkring 240 liter kondensat har insamlats. Prover har sänts för ingående laboratorieanalys och resultatet väntas under februari. Mätningar av trycket kommer att fortsätta till mitten av januari genom instrument placerade i botten av reservoaren.

Arbetet med den preliminära utbyggnadsplanen för fältet fortgår. Ingenjörsbolaget WS Atkins har kontrakterats för att designa fältets processanläggningar. Bolaget Al Safa har kontrakterats för att genomföra miljökonsekvensstudier.

”Det är mycket glädjande att konstatera att den mer specialiserade utrustning som nu användes uppmätte högre andel kondensat i förhållande till naturgas. Detta stärker projektets ekonomi,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil.

Vid testning av Jebel Aswadstrukturen i juni 2007 uppmättes flöden om 11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat med en densitet om 57 grader API per dag, motsvarande sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag. Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent och partner är det danska bolaget Odin Energi AS som har resterande 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF