Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

10:52 / 7 November 2007 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har skrivit kontrakt med oljeservicebolaget MB Petroleum Services om ytterligare tester av Jebel Aswad-hålet, vilket vid test i somras flödade naturgas och kondensat motsvarande sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag. Testerna kommer att genomföras under andra halvan av november och resultaten kommer att ingå i utbyggnadsplanen för fältet.

Prover av kolvätena i reservoaren kommer att tas genom en sond som sänks ned i hålet. Provtagningen och tillhörande flödestester beräknas ta omkring en vecka. Målsättningen är att bättre förstå sammansättningen av olje- och gasblandningen i reservoaren, vilket behövs för att kunna fastställa gaskondensatens fysiska och kemiska egenskaper samt för att modellera uthålliga flödestal under reservoarens hela livscykel. Informationen kommer att ingå i utbyggnadsplanen för fältet och kommer ligga till grund för beslut om antal produktionshål samt för optimering av pipelinestål och separatorkapacitet.

Återinträdesborrningen på Jebel Aswadstrukturen på Block 15 onshore Oman genomfördes under sommaren 2007. Vid testning uppmättes flöden om 11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat med en densitet om 57 grader API per dag, motsvarande sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag. Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent och partner är det danska bolaget Odin Energi AS som har resterande 60 procent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF