Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Tethys Oil: Tethys Slutför Omanförvärv

Tethys Oil AB har förvärvat 50 procents andel i Block 3 och 4 onshore Oman från Norwegian Energy Company ASA (Noreco) genom dess dotterbolag Altinex.B...

16:24 / 13 Dec Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

Tethys Oil har skrivit kontrakt med oljeservicebolaget MB Petroleum Services om ytterligare tester av Jebel Aswad-hålet, vilket vid test i somras flöd...

10:52 / 7 Nov Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Borrstart I Frankrike

Prospekteringsborrningen Pierre Maubeuge 2 (PLM-2) har påbörjats. Borrarbetet beräknas pågå omkring 20 dagar och nå ett planerat djup om 1 500 meter.P...

12:55 / 27 Sep Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman

Arbetet med återinträdesborrningen på Jebel Aswad onshore Oman fortsätter, om än långsamt. All verksamhet på riggen har varit stoppad i 72 timmar med ...

14:47 / 8 Jun Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil Ab

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 16 maj 2007.Årsredovisning och ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning för bolaget respektive ...

08:19 / 18 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Oman – Operativ Uppdatering

Återinträdesborrningen för att utvärdera Jebel Aswad-fyndet fortsätter. Den geologiska information som hittills erhållits överensstämmer med tidigare ...

12:42 / 8 May Tethys Oil Press release

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2007, kl. 16.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i St...

08:23 / 18 Apr Tethys Oil Press release