Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Uppdatering Danmark Och Marocko

13:26 / 28 September 2006 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Karelbo-1 påbörjad enligt plan Dana Petroleum Plc ny partner i Marocko

Tethys Oil inleder planenligt borrning av Karlebo-1

Tethys Oil AB (Tethys) har planenligt inlett prospekteringsborrningen Karlebo-1 på licens 1/02 mellan Köpenhamn och Helsingör onshore Själland i Danmark. Borrningen beräknas ta cirka sex veckor, och nå ett djup om 2 500 meter. Borrningen invigdes den 27 september av Olav Aaen, borgmästare i Karlebo, i närvaro av drygt 100 inbjudna gäster.

Dana Petroleum Plc ny partner i Marock

Tethys och partner Eastern Petroleum (Cyprus) Limited (“Eastern”) har ingått ett avtal med det Brittiska olje- och gas bolaget Dana Petroleum Plc (Dana) enligt vilket Dana erhåller en 50% andel i den fullständiga prospekteringslicens som, efter förhandling med Marockanska myndigheter, skall ersätta den ettåriga undersökning licens Tethys och Eastern för närvarande innehar över Bouanane området, onshore Marocko..

Dana kommer att leda förhandlingarna med ONYHM, det statliga Marockanska oljebolaget, med syfte att ingå ett fullständigt Petroleum avtal avseende Prospektering efter och Produktion av olja och naturgas i Bouanane området. Som betalning för sin andel kommer Dana att svara för alla Tethys och Easterns kostnader avseende licensen. Transaktionen är avhängig sedvanliga godkännande från berörda myndigheter samt att ett Petroleum avtal ingås, i vilket fall Dana kommer att bli operator för licensen med en 50% andel medan Tethys och Eastern vardera kommer att ha 12,5% och ONYHM 25% andel i licensen.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF