Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering: Danmark

13:33 / 14 September 2006 Tethys Oil Press release

· Mobilisering av borrigg inledd · Officiell invigning av Karlebo-1 den 27 september

Mobiliseringen av borriggen har inletts och de första av sammanlagt 45 lastbilslaster har anlänt till borrplatsen i Karlebo. De mest skrymmande transporterna, själva riggen, riggmasten samt tankar och pumpar för borrvätska, finns nu på plats. Monteringen av utrustningen pågår och borrstart sker i slutet av september. Den 27 september kommer borrningen officiellt att invigas av Olav Aaen, borgmästare i Karlebo. Till invigningsceremonin kommer också representanter för den danska energimyndigheten, tillsammans med lokala politiker, brandmyndigheter och andra intressenter.

Prospekteringsborrningen, som är den första onshore Själland på närmare 50 år, planeras bli 2 500 meter djup. Licensen tilldelades Tethys Oil av den danska staten under sommaren 2002. Tethys Oil är operatör och har 50 procents andel i licensen.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF