Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering: Danmark Och Oman

13:58 / 1 September 2006 Tethys Oil Press release

· Borrplats färdigställd i Danmark · Borrtillstånd erhållet i Oman

Danmark Den 5 000 kvadratmeter stora borrplatsen i Karlebo onshore Själland är nu färdigställd. Sammanlagt 150 lastbilslaster med totalt 3 200 kubikmeter grus och 600 kubikmeter asfalt har använts för borrplatsens ytskikt. Platsen har också försetts med ett slutet avloppssystem för att hantera regnvatten. Borrplattan är konstruerad för att kunna hålla för en belastning om 615 ton, och är förstärkt med 67 stycken pålar om vardera 10 meter i armerad betong. Ett 12 meter långt ledrör om 20 tum har sänkts ned på borrplasten. Genom detta kommer borrningen att genomföras och i ledröret fästs också den första foderrörssektionen.

Mobilisering av borrutrustningen kommer att påbörjas under nästa vecka, då de första av 45 lastbilslaster väntas anlända. Transporten sker från Klaipeda i Litauen, där riggen tidigare varit verksam. Borrstart av Karlebo-1 beräknas ske mellan den 15 och 30 september.

Licens 1/02 tilldelades Tethys Oil av den danska staten under sommaren 2002. Tethys Oil är operatör och har 50 procents andel i licensen.

Oman Arbetet på Block 15 i Oman fortlöper enligt plan. I juni inlämnades en ansökan om borrtillstånd tillsammans med en miljökonsekvensutredning till berörda myndigheter. Ministeriet för Regionala Kommuner, Miljö och Vattenhushållning har nu givit sitt godkännande av ansökan. Förberedelserna för att genomföra återinträde i de två befintliga borrhål som påträffat olja på blocket kommer därför att intensifieras. Upphandling av borrigg och relaterade tjänster har redan påbörjats och borrarbete för att testa produktionspotentialen i kalkstensreservoaren Natih planeras att genomföras under sista kvartalet i år.

Parallellt med borrförberedelserna fortsätter det geologiska och geofysiska arbetet. Kartorna över strukturerna Jebel Aswad och Wadi Saylah, där borrarbetena skall genomföras, optimeras och ritas om. För att bättre förstå och kartera de ytterligare potentiella olje- och gasförande strukturer som hittills identifierats inom blocket kommer all befintlig seismik över blocket, sammanlagt drygt 2 500 kilometer 2D seismik, att omtolkas och delvis ombearbetas under hösten. Detta sker i syfte att efterhand kunna uppgradera dessa strukturer till borrbara mål.

Under andra kvartalet 2006 förvärvade Tethys Oil bolaget GotOil Resources (Oman) Ltd, som innehar en licensandel om 40 procent i Block 15 i Oman. GotOil är operatör och Odin Energi AS är partner med en andel om 60 procent.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin

Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF