Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Får Brittisk Partner I Danska Licenser

09:00 / 10 July 2006 Tethys Oil Press release

Brittiska Star Energy Group plc tar 20 procents andel i licenser på Själland och Jylland.

Tethys Oil AB (Tethys) har skrivit ett Letter of Intent med Star Energy Group plc (Star Energy) enligt vilket Star Energy kommer att bli partner med Tethys med en andel om 20 procent i de danska licenserna 1/02 onshore Själland och 1/03 offshore och onshore Själland och Jylland. Tethys andel minskar härigenom från 70 till 50 procent. Tethys förblir operatör för licenserna. På licens 1/02 finns Karlebo-strukturen, där en prospekteringsborrning planeras att genomföras tidigt i höst.

Enligt överenskommelsen skall Star Energy ersätta Tethys med 20 procent av hittills nedlagda investeringar i licenserna, samt betala 40 procent av kostnaden för prospekteringsborrningen på licens 1/02. Det monetära värdet av avtalet uppskattas till omkring MSEK 13 ( MUSD 1,8 eller MGBP 1).

Star Energy är ett integrerat energibolag med verksamheten koncentrerad till onshore Storbritannien. Star Energy kombinerar produktion av olja, naturgas och elektricitet med utveckling av verksamhet för förvaring av naturgas (gas storage). Bolaget grundades 1999 och omsätter idag drygt MGBP 20 med omkring 150 anställda. Star Energy är Storbritannien näst störste onshore-oljeproducent. (Hemsida: www.starenergy.co.uk)

Licenserna tilldelades Tethys Oil av den danska staten under 2002 och 2003. Övriga partners är DONG E&P och Odin Energi A/S.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i prospekteringslicenser i Danmark, Frankrike, Oman, Marocko, Spanien och Turkiet, samt i en produktionslicens i Spanien. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF