Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman, Spanien, Och Turkiet

15:10 / 18 December 2006 Tethys Oil Press release

Oman, Block 15 – Förhandling om borrigg pågår Tethys har genomfört en upphandling av borriggar och förhandlar för närvarande med riggentreprenörer om lämpliga riggar för att utföra återinträdena i borrhålen Jebel Aswad och Wadi Saylah. Samtidigt pågår upphandling och kontraktering av tillhörande tjänster från Tethys operativa kontor i Oman, vilket nu är fullt bemannat inför den ökade aktivitet som förväntas under 2007. Tethys är operatör i Block 15 med en andel om 40 procent.

Spanien, Huermeces – Operatören Ascent Resources Plc förbereder Hontomin-borrning Tethys har en andel om 50 procent i Huermeceslicensen onshore i Spanien. Operatören Ascent Resources planerar att utföra utvärderingsborrningen Hontomin-4 så snart en rigg som i lördags påbörjad en stratigrafisk undersökningsborrning för Ascent i Italien kan flyttas till den spanska borrplatsen.

Turkiet, Ispandikalicenserna - Ny partner och stratigrafisk undersökningsborrning genomförs På Ispandikalicenserna onshore sydöstra Turkiet har Tethys och operatören Aladdin Middle East Ltd fått sällskap av en ny partner Terralliance Group från USA. Tethys bibehåller en andel om 10 procent i licenserna. Då endast begränsade seismiska data finns tillgängliga har partnergruppen beslutat att genomföra en grund stratigrafisk (geologisk) undersökningsborrning. Den syftar till att öka kunskapen om hur de ytnära bergarterna fördelar sig. Den grunda borrningen beräknas vara slutförd under januari.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF