Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Inget Gasfynd I Danmark

09:06 / 17 November 2006 Tethys Oil Press release

Borrningen i Karlebo onshore Själland i Danmark har avslutats. Borrningen utfördes till 2 489 meters djup varefter mätningar har utförts i hålet. Inga signifikanta mängder kolväten har påträffats. Hålet kommer nu att förslutas och lämnas.

Mer detaljerad analys av data kommer att utföras innan beslut kan tas för eventuella fortsatta arbeten i området.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF