Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Danmark

09:41 / 18 October 2006 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Karlebo-1 fortsätter planenligt

Prospekteringsborrningen Karlebo -1 på Själland norr om Köpenhamn, onshore Danmark fortsätter enligt plan. Hitills har borrningen nått ett djup av drygt 1700 meter där foderrör satts och cementerats på plats. Härigenom är borrhålet säkrat och borrningen kommer att fortsätta ned till ett planerat slutgiltigt djup om drygt 2500 meter. Under denna fas av borrningen kommer tre potentiellt kolväteförande zoner att genomborras. Dessa utgörs av sandstenslager från respektive Krita-, Jura- och Triasperioderna . När borrningen nått sitt slutgiltiga djup kommer dessa zoner att genomgå omfattande mätningar bland annat med elektriska loggverktyg och neutronloggar för att utröna om kolväten finns i sandstenszonerna. Resultaten från dessa mätningar väntas föreligga om cirka tre veckor.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF