Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Svedbergs

Svedbergs

SVEDBERGS: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké för Svedbergs Group 2021 Invitation to presentation of Svedbergs Group 4th quarter and full year earnings report 2021

11:00 / 28 January 2022 Svedbergs Press release

Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för januari - december 2021 den 4 februari 2022 klockan 11:00.

Svedbergs i Dalstorp will publish their 4[th] quarter and full year earnings report for January to December 2021 the 4th of January 2022 at 11.00 CET.

Telefonkonferens klockan 11.00/ Telephone Conference at 11.00 CET

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas samma dag kl. 11:00, Rapporten kommer att presenteras utav VD och koncernchef Per-Arne Andersson och CFO Mats Lundmark. Presentationen kommer att ske på engelska.

A telephone conference for investors, analysts and media will be held the same day at 11.00 CET. The report will be presented by CEO Per-Arne Andersson and CFO Mats Lundmark. The presentation will be held in English.

Telefonnummer/Phone numbers:
SE: +46 8 566 426 95

UK: +44 3 333 009 263

US: +1 631 913 142 2

Deltagarkod/Participation code/PIN-kod/Code: 73294738#

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på  www.svedbergsgroup.se innan telefonkonferensen.

The presentation will be available on www.svedbergsgroup.se before the conference starts.

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på www.svedbergsgroup.se eller genom att klicka på: webbsändning (https://financialhearings.com/event/41571)

It is also possible to participate in the conference directly by link at  www.svedbergsgroup.se or by click on the following link: webcast (https://financialhearings.com/event/41571)

För mer information, vänligen kontakta/For more information please contact:
Mats Lundmark CFO: +46 (0)70 677 05 83, ir@svedbergs.se

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet   under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe och Roper Rhodes. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes i Bath Storbritannien.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/