Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik i samarbete med Kärnfull Next undersöker möjligheten för små modulära reaktorer på Studsviksområdet

08:00 / 24 August 2023 Studsvik Press release

Studsvik har ett samarbetsavtal med Kärnfull Next, vilka ska utreda möjligheten att bygga och driva små modulära reaktorer (SMR:er) på Studsviks område i Nyköping. En pågående förstudie utvärderar den finansiella, teknologiska, miljömässiga och samhälleliga genomförbarheten för detta. Preliminära resultat tyder på att området de facto har förutsättningar för SMR-etablering.

strategiska läge och Studsviks breda expertis inom kärnteknik, kan vara en möjlighet att möta detta behov. En etablering av SMR:er på Studsviksområdet skulle ligga i linje med Studsviks vision "Utvecklar nukleär hållbarhet". Kärnkraft bidrar till en miljömässigt hållbar framtid, eftersom den är en viktig komponent för att klara den pågående klimatomställningen, där fokus ligger på att minska användningen av fossila energislag.

"Studsvik, med sin omfattande expertis inom kärntekniksektorn, är den perfekta partnern för oss", säger Christian Sjölander, vd och grundare på Kärnfull Next. "Studsviksområdet tycks väl lämpat för att bli Sveriges första nya anläggning utanför de befintliga tre. Vår vision är att en av Europas första SMR-parker kan tas i drift här redan i början av 2030-talet, med ett antal småreaktorer som skapar såväl ren energi som nya klimatpositiva och högkvalificerade jobb."

Förutsatt att förstudien visar goda förutsättningar - inte minst gällande lokal acceptans - kommer beslut angående eventuell fortsättning av projektet att fattas gemensamt av Studsvik och Kärnfull Next under andra halvåret 2024.

"Kärnfull Next har etablerat sig som en pålitlig och innovativ partner med gedigen expertis", säger Camilla Hoflund VD Studsvik. "Vi välkomnar samarbetet och ser fram emot resultatet av förstudien. Det är i nuläget för tidigt att säga vad detta kan innebära för Studsvik, då förutsättningarna ännu inte är helt utredda och det är många år kvar till en eventuell etablering av en SMR på Studsviks-området."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och Koncernchef Studsvik - camilla.hoflund@studsvik.com,076-002 10 66

Christian Sjölander, VD och Grundare Kärnfull Next - christian.sjolander@knxt.se,079-017 51 65

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.                     www.studsvik.se

Kort om Kärnfull Next
Kärnfull Next AB är pionjärerna inom projektutveckling av SMR:er i Sverige som genom beprövad metodik och en bred tjänsteportfölj för byggklara projekt vill bidra med en viktig nyckel i energiomställningen.         www.knxt.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/