Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Vi välkomnar två nya aktörer till Studsviksområdet

09:00 / 2 June 2023 Studsvik Press release

Studsviksområdet, som för de flesta förknippas med kärnkraft, blir nu även hem för nya aktörer inom energi och forskning för en långsiktigt hållbar framtid. En solcellspark samt en marin forskningsverksamhet, som har fokus på att skapa en frisk och livskraftig Östersjömiljö är under etablering.

Solcellspark

Better Energy Sweden AB planerar att etablera en solscellspark med en effekt om ca 20 MW vilket motsvarar uppvärmning och energiförsörjning till runt 1 000 villor. Det motsvarar en yta med solpaneler om ungefär 30 fotbollsplaner. Projektering pågår för fullt och förhoppningen är att ansluta parken mot elnätet under 2024.

Marin forskningsverksamhet

Forskning kring Östersjöns miljö är en verksamhet som i olika form funnits inom Studsvikområdet ända sedan starten på 1950-talet och fram till 90-talet, då i Naturvårdsverkets regi. Nu kan vi bygga vidare på den traditionen genom att det planeras för en etablering av marin forskningsverksamhet på Studsvikområdet under de kommande åren.

"Vi är mycket glada att välkomna Better Energy Sweden och marin forskning till Studsvikområdet. Det är två viktiga verksamheter som kommer bidra till vår vision - att skapa en attraktiv plats för forskning, innovation och teknisk utveckling som stöttar vår omvärld och bidrar till en långsiktigt hållbar omställning" säger Camilla Hoflund, VD och koncernchef på Studsvik.

Studsvik Tech Park (Studsviksområdet)

Studsviks verksamhet har sedan 50-talet varit en knutpunkt för svensk kärnkraftsforskning och har genom åren utvecklats till ett centrum för internationell forskning och utveckling som bidrar till en säkrare och effektivare kärnkraft, både under uppbyggnad, drift, avveckling och slutförvar.

Idag är Studsvik Tech Park en plats som samlar flera verksamheter med syfte att utveckla fossilfria energikällor, minska koldioxidutsläpp och annan påverkan på miljön.

Läs gärna mer om Studsvik Tech Park här https://www.studsviktechpark.com/

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0760-02 10 66, eller  

Joakim Lundström, Affärsområdeschef, 0760-02 11 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/