Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport första kvartalet 2023

12:30 / 24 April 2023 Studsvik Press release

  • Försäljningen uppgick till 188,8 (187,8) Mkr med ett rörelseresultat på 9,9 (7,0) Mkr och en rörelsemarginal på 5,3 (3,7) procent.
  • Stark efterfrågan för Avvecklings- och strålskyddstjänster möjliggjorde ökad beläggningsgrad med god efterfrågan på den tyska marknaden och hög beläggning av personalen.
  • Produktionsstörningar inom Bränsle- och materialteknik. Problemen var lösta i slutet av kvartalet.

Kvartal Helår
Q1 2023 Q1 2022 2022
Försäljning, Mkr 188,8 187,8 814,8
Rörelseresultat, Mkr 9,9 7,0 74,9
Rörelsemarginal, % 5,3 3,7 9,2
Resultat efter skatt, Mkr 9,2 0,2 47,9
Fritt kassaflöde, Mkr 1,6 -40,4 -17,5
Nettoskuld, Mkr -19,2 -10,3 -18,9
Nettoskuldsättningsgrad, % -4,3 -2,6 -4,3
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,12 0,02 5,82
Eget kapital per aktie, kr 54,18 47,78 53,05

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Karlsson ekonomidirektör, tfn 076-002 10 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2023 kl.12:30.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/