Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik publicerar årsredovisning för 2022

13:30 / 10 March 2023 Studsvik Press release

Studsviks årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 4 april och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 13:30 (CET).

www.studsvik.se
 

___________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Karlsson, CFO, +46 076 002 10 53

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/