Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Anders Ullberg avböjer omval som styrelseordförande i Studsvik AB

08:30 / 13 March 2023 Studsvik Press release

Anders Ullberg, som varit Studsviks styrelseordförande sedan 2007, har meddelat att han inte står till förfogande för omval inför årsstämman 2023.

Valberedningen kommer att föreslå Jan Bardell till ny ordförande. Han valdes in i Studsviks styrelse vid årsstämman 2022 och har under lång tid arbetat inom Vattenfall samt varit VD och koncernchef för ONE Nordic och är för närvarande bl a styrelseordförande i Infranord.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0760-02 10 66.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2023 kl. 08:30 (CET).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/