Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2022

12:00 / 21 July 2022 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet uppgick till 203,1 (201,2) Mkr med ett rörelseresultat på 8,2 (17,3) Mkr.
  • Ökat intresse för kärnkraft bl a Små Modulära Reaktorer (SMR).

Kvartal 6 månader Helår
Q2 2022 Q2 2021 2022 2021 2021
Försäljning, Mkr 203,1 201,2 390,9 364,0 798,3
Rörelseresultat, Mkr 8,2 17,3 15,2 25,3 85,8
Rörelsemarginal, % 4,0 8,6 3,9 7,0 10,7
Resultat efter skatt, Mkr 3,1 13,0 3,2 15,3 63,2
Fritt kassaflöde, Mkr -33,6 -16,9 -74,0 -7,0 71,4
Nettoskuld, Mkr 39,6 34,6 39,6 34,6 -44,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 9,9 10,6 9,9 10,6 -11,6
Resultat per aktie efter skatt, kr 0,38 1,58 0,40 1,86 7,69
Eget kapital per aktie, kr 48,44 39,85 48,44 39,85 47,12

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Karlsson ekonomidirektör, tfn 076-002 10 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl.12:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/