Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik tecknar avtal med Westinghouse om utveckling av en avfallsanläggning för metall i Storbritannien

10:00 / 1 December 2022 Studsvik Press release

Studsvik har tecknat ett licensavtal med Westinghouse avseende deras utveckling av en avfallsanläggning för kontaminerat metallavfall i Storbritannien baserad på Studsviks hållbara teknologi. Detta långsiktiga avtal som också omfattar ingenjörstjänster baseras på prestation och milstolpar.

Studsviks affärsområde Avfallsteknik erbjuder hållbara lösningar för behandling av kontaminerat avfall från operativ verksamhet och avvecklingsverksamhet i kärnkraftverk.

"Studsviks och Westinghouses samlade erfarenhet inom avveckling och avfallsbehandling kommer att säkerställa att avfallsanläggningen i Storbritannien erbjuder ett effektivt och ekonomiskt alternativ för behandling av kontaminerat avfall", säger Mikael Karlsson, affärsområdeschef för Avfallsteknik.

"Westinghouse kapacitet och befintlig infrastruktur vid vår Springfields-anläggning, tillsammans med Studsviks expertis inom metallbehandling, kommer att skapa en hållbar lösning för kontaminerade metaller för våra kunder och skapa arbetstillfällen och investeringar till Lancashire-regionen", säger Kirsty Armer, Vice President för Westinghouse Environmental Services UK.

"Licensavtalet markerar Studsviks internationella ställning inom behandling av kontaminerat material. Det stödjer etableringen och driften av en viktig anläggning för behandling av sådant material och har en positiv inverkan på miljön", säger Camilla Hoflund, VD och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 076-002 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022, kl 10:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/