Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för tredje kvartalet 2022

12:00 / 20 October 2022 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet ökade i lokala valutor med 3 procent till 195,3 (181,8) Mkr med ett rörelseresultat på 26,1 (21,9) Mkr och en rörelsemarginal på 13,4 (12,1) procent.
  • Bra licensförsäljning inom affärsområdet Scandpower.
  • Bränsle- och materialteknik har under kvartalet etablerat ett långsiktigt samarbete med en tysk kund för studier av använt kärnbränsle. De första beställningarna uppgår till 40 Mkr och genomförs under 2022 och 2023.
  • Studsvik har utnyttjat sin option att förvärva samtliga aktier från minoritetsägaren i Scandpower. Priset på aktierna fastställs i skiljedom.

Kvartal 9 månader Helår
Q3 2022 Q3 2021 2022 2021 2021
Försäljning, Mkr 195,3 181,8 586,2 545,8 798,3
Rörelseresultat, Mkr 26,1 21,9 41,3 47,3 85,8
Rörelsemarginal, % 13,4 12,1 7,0 8,7 10,7
Resultat efter skatt, Mkr 22,6 14,7 25,9 30,2 63,2
Fritt kassaflöde, Mkr -6,6 43,5 -80,6 36,5 71,4
Nettoskuld, Mkr 38,0 -7,5 38,0 -7,5 -44,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 8,9 -2,2 8,9 -2,2 -11,6
Resultat per aktie efter skatt, kr 2,75 1,79 3,15 3,67 7,69
Eget kapital per aktie, kr 51,65 42,33 51,65 42,33 47,12

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Karlsson ekonomidirektör, tfn 076-002 10 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl.12:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/